Lịch phát sóng VTVcab6 ngày 9/3/2018

1 Thích

00:00 Chân tình bốn phương Tập 117 – 118
02:00 Phim sitcom – Nè biết gì chưa Tập 120
02:30 Ẩm thực – Thực đơn đỉnh Số 08
03:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 122
04:00 Tình yêu Chocolate Tập 28
05:00 Chân tình bốn phương Tập 117 – 118
07:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 59
08:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 123
09:00 Phim sitcom – Nè biết gì chưa Tập 120
09:30 Ẩm thực – Thực đơn đỉnh Số 08
10:00 Tình yêu Chocolate Tập 28
11:00 Chân tình bốn phương Tập 117 – 118
13:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 59
14:00 Phim sitcom – Nè biết gì chưa Tập 121
14:30 Ẩm thực – Thực đơn đỉnh Số 09
15:00 Tình yêu Chocolate Tập 28
16:00 Chân tình bốn phương Tập 117 – 118
18:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 60
19:00 Tình yêu Chocolate Tập 29
20:00 Chân tình bốn phương Tập 119 – 120
22:00 Đội đặc nhiệm CID Tập 60
23:00 Ca nhạc – VZ Playlist Tập 123

Lịch truyền hình