Lịch phát sóng VTV6 thứ 5 ngày 25/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Singapore – thành phố trong vườn – Tập 3 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 15 01:45 Hôm nay ai đến? Số 65 02:15 Khám phá thế…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 thứ 4 ngày 24/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Singapore – thành phố trong vườn – Tập 2 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 14 01:45 Hôm nay ai đến? Số 64 02:15 Khám phá thế…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 thứ 3 ngày 23/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Singapore – thành phố trong vườn – Tập 1 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 13 01:45 Hôm nay ai đến? Số 63 02:15 Khám phá thế…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV6 thứ 2 ngày 22/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Vùng đất Tây Papua – Tập 6 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 14 01:45 Hôm nay ai đến? Số 62 02:15 Khám phá thế giới Hành…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV6 chủ nhật ngày 21/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Vùng đất Tây Papua – Tập 5 “Ormu – Thiên đường xanh” 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 11 01:45 Hôm nay ai đến? Số 69 02:15…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV6 thứ 7 ngày 20/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Vùng đất Tây Papua – Tập 4 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 10 01:45 Hôm nay ai đến? Số 68 02:15 Khám phá thế giới Những…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV6 thứ 6 ngày 19/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Vùng đất Tây Papua – Tập 3 “Wara Karaket – Những hồ nước trên đảo” 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 9 01:45 Hôm nay ai đến?…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV6 thứ 5 ngày 18/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Vùng đất Tây Papua – Tập 2 : Kaimana – Tiếng gọi từ quá khứ 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 8 01:45 Hôm nay ai đến?…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 thứ 4 ngày 17/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Vùng đất Tây Papua – Tập 1 “Bộ tộc Una – Những người thợ đẽo đá” 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 7 01:45 Hôm nay ai…

Thích

Lịch phát sóng VTV6 thứ 3 ngày 16/4/2019

00:30 Khám phá thế giới Những ngôi nhà của thời đại – Tập 8 01:00 Phim truyện Ghét thì yêu thôi – Tập 6 01:45 Hôm nay ai đến? Số 64 02:15 Khám phá thế…

Thích