Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 9/4/2018

00:00 Phim tài liệu Đường Trường Sơn – Tuyến hậu cần huyền thoại – Tập 7 00:30 Bạn của nhà nông Các tiêu chuẩn cho đất trồng 01:00 Khám phá thế giới Khoa học lý…

2 Thích

Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 8/4/2018

00:00 Phim tài liệu Đường Trường Sơn – Tuyến hậu cần huyền thoại – Tập 6 00:30 Sống khỏe mỗi ngày Nhiễm giun truyền qua đất 01:00 Khám phá thế giới Khoa học lý thú…

3 Thích

Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 7/4/2018

00:00 Phim tài liệu Đường Trường Sơn – Tuyến hậu cần huyền thoại – Tập 5 00:30 Sống khỏe mỗi ngày Chọn sữa cho trẻ kém hấp thu 01:00 Khám phá thế giới Khoa học…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 6/4/2018

00:00 Phim tài liệu Đường Trường Sơn – Tuyến hậu cần huyền thoại – Tập 4 00:30 Bạn của nhà nông Phát triển hoa lan tại Việt Nam 01:00 Khám phá thế giới Khoa học…

6 Thích

Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 5/4/2018

00:00 Phim tài liệu Đường Trường Sơn – Tuyến hậu cần huyền thoại – Tập 3 00:30 Bạn của nhà nông Trồng Sachi tại Hòa Bình 01:00 Khám phá thế giới Khoa học lý thú…

2 Thích

Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 4/4/2018

00:30 Sống khỏe mỗi ngày Xử trí hóc dị vật cho trẻ 01:00 Khám phá thế giới Khoa học lý thú – Tập 8 02:00 Vui sống mỗi ngày 02:45 Thông tin chính sách và…

3 Thích

Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 3/4/2018

00:00 Phim tài liệu Đường Trường Sơn – Tuyến hậu cần huyền thoại – Tập 1 00:30 Bạn của nhà nông Mô hình nuôi ngỗng trời sinh sản 01:00 Khám phá thế giới Khoa học…

5 Thích

Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 2/4/2018

00:00 Phim tài liệu Dấu tích sa huỳnh 00:30 Bạn của nhà nông Chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí 01:00 Khám phá thế giới Khoa học lý thú – Tập 6 02:00 Đường…

3 Thích

Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 1/4/2018

00:00 Phim tài liệu môi trường Qui hoạch tích hợp ĐBSCL 00:30 Bạn của nhà nông Qui trình làm phân ủ theo phương pháp Nhật Bản 01:00 Khám phá thế giới Khoa học lý thú…

2 Thích

Lịch phát sóng VTV5 Tây Nam Bộ ngày 31/3/2018

00:00 Phim tài liệu Hàm Rồng – Núi Đọ 00:30 Bạn của nhà nông Năng lượng tái tạo 01:00 Khám phá thế giới Khoa học lý thú – Tập 4 02:00 Vui sống mỗi ngày…

3 Thích