Lịch phát sóng VTV4 chủ nhật ngày 21/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Tổ chức CEF và 14 năm hỗ trợ trẻ em gái Việt Nam 01:15 Người Việt…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 20/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu Vở chèo: Thị Ngự Sử về…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 6 ngày 19/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật Vòng chung kết Toàn quốc Giải…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 5 ngày 18/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Cung đường trắng – Tập 26…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 4 ngày 17/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Cung đường trắng – Tập 25…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 3 ngày 16/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Cung đường trắng – Tập 24…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 2 ngày 15/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Phim truyện Cung đường trắng – Tập 23…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV4 chủ nhật ngày 14/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Talk Vietnam Nhà làm phim Hà Lan nặng lòng với Việt Nam 01:15 Người Việt bốn phương 01:30…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 7 ngày 13/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Đường lên đỉnh Olympia 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Sân khấu Vở cải lương: Huyền thoại một…

Thích

Lịch phát sóng VTV4 thứ 6 ngày 12/4/2019

00:00 Bản tin tiếng Việt 0h 00:20 Sức sống thể thao 00:25 Thời tiết du lịch 00:30 Vui sống mỗi ngày 01:15 Người Việt bốn phương 01:30 Tường thuật Chung kết Sao Mai dòng nhạc…

Thích