Lịch phát sóng VTV3 chủ nhật ngày 21/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 29 00:50 Khám phá thế giới Giải cứu gấu hoang – Tập 3 01:20 Điều ước thứ 7 02:10 Chuyện đêm muộn Hành trình truyền cảm…

Thích

Lịch phát sóng VTV3 thứ 7 ngày 20/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 28 00:50 Khám phá thế giới Giải cứu gấu hoang – Tập 2 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu 02:10 Chuyện đêm muộn Hành trình truyền cảm…

Thích

Lịch phát sóng VTV3 thứ 6 ngày 19/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 27 00:50 Khám phá thế giới Giải cứu gấu hoang – Tập 1 01:20 Đường lên đỉnh Olympia 02:10 Chuyện đêm muộn Những tâm tình cùng…

Thích

Lịch phát sóng VTV3 thứ 5 ngày 18/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 26 00:50 Khám phá thế giới 01:20 Lựa chọn của trái tim 02:10 Chuyện đêm muộn Sự đồng vọng với thiên nhiên 03:00 Phim truyện Hoàng…

Thích

Lịch phát sóng VTV3 thứ 4 ngày 17/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 25 00:50 Khám phá thế giới 01:20 Vui – khỏe – có ích 02:10 Chuyện đêm muộn 03:00 Phim truyện Hoàng Phi Hồng – Tập 3,…

Thích

Lịch phát sóng VTV3 thứ 3 ngày 16/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 24 00:50 Khám phá thế giới Singapore – thành phố trong vườn – Tập 2 01:20 Vì bạn xứng đáng 02:10 Chuyện đêm muộn Kiên định…

Thích

Lịch phát sóng VTV3 thứ 2 ngày 15/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 23 00:50 Khám phá thế giới Singapore, thành phố trong vườn – Tập 1 01:20 Úm ba la ra chữ gì? 02:10 Bí mật của tạo…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV3 chủ nhật ngày 14/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 22 00:50 Khám phá thế giới Những ngôi nhà của thời đại – Tập 8 01:20 Văn hóa – Sự kiện và Nhân vật 02:10 Chuyện…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV3 thứ 7 ngày 13/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 21 00:50 Khám phá thế giới Những ngôi nhà của thời đại – Tập 7 01:20 Chuẩn cơm mẹ nấu 02:10 Chuyện đêm muộn Người trẻ…

Thích

Lịch phát sóng VTV3 thứ 6 ngày 12/4/2019

00:00 Phim truyện Thế lực cạnh tranh – Tập 20 00:50 Khám phá thế giới Những ngôi nhà của thời đại – Tập 6: Indonesia- Kiến trúc Đông Ấn kiểu mới ở Java” 01:20 Đường…

Thích