Lịch phát sóng VTV1 thứ 5 ngày 25/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phụ nữ và cuộc sống Chuyện từ lớp học hạnh phúc 00:30 Bình luận thể thao 01:00 Thời sự 1h 01:10 Tạp chí âm nhạc Số 4 02:00 Thời sự…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 4 ngày 24/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự 1h 01:10 Phim tài liệu Lão gàn Hồ…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 3 ngày 23/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cải cách hành chính Một đầu mối – nhiều tiện ích 00:30 Báo chí toàn cảnh 01:00 Thời sự 1h 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật Số 16 02:00…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 2 ngày 22/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam Vì hạnh phúc mọi nhà 00:30 Sự kiện và bình luận 01:00 Thời sự 1h 01:10 Chìa khoá thành công Làm lớn bắt đầu từ…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 chủ nhật ngày 21/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Khoảnh khắc Số 13 00:30 Hòa nhạc thính phòng Hòa nhạc đặc biệt 2019 – Phần 2 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh bao…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 7 ngày 20/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Nông thôn mới với vấn đề nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp 00:30 Nhịp sống đô thị 01:00 Thời sự 1h 01:10 Quốc gia…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 6 ngày 19/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận Mặt trận giám sát dịch vụ công 00:30 Thế giới góc nhìn 01:00 Thời sự 1h 01:10 Dân tộc và phát triển Sản…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 5 ngày 18/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phụ nữ và cuộc sống Gom nhặt những phận đời 00:30 Bình luận thể thao 01:00 Thời sự 1h 01:10 Không khoảng cách 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 4 ngày 17/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn Tín dụng đen tại các khu công nghiệp – Phần 2: Giải pháp nào cho tình trạng trên 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 3 ngày 16/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cải cách hành chính Cải cách hành chính thành phố Chí Linh, Hải Dương 00:30 Báo chí toàn cảnh 01:00 Thời sự 1h 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật…

Thích