Lịch phát sóng VTV1 chủ nhật ngày 21/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Khoảnh khắc Số 13 00:30 Hòa nhạc thính phòng Hòa nhạc đặc biệt 2019 – Phần 2 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh bao…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 7 ngày 20/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Nông thôn mới với vấn đề nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp 00:30 Nhịp sống đô thị 01:00 Thời sự 1h 01:10 Quốc gia…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 6 ngày 19/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận Mặt trận giám sát dịch vụ công 00:30 Thế giới góc nhìn 01:00 Thời sự 1h 01:10 Dân tộc và phát triển Sản…

1 Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 5 ngày 18/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phụ nữ và cuộc sống Gom nhặt những phận đời 00:30 Bình luận thể thao 01:00 Thời sự 1h 01:10 Không khoảng cách 02:00 Thời sự 2h 02:10 Phim truyện…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 4 ngày 17/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Lao động và công đoàn Tín dụng đen tại các khu công nghiệp – Phần 2: Giải pháp nào cho tình trạng trên 00:30 Việc tử tế 01:00 Thời sự…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 3 ngày 16/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cải cách hành chính Cải cách hành chính thành phố Chí Linh, Hải Dương 00:30 Báo chí toàn cảnh 01:00 Thời sự 1h 01:10 Không gian văn hóa nghệ thuật…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 2 ngày 15/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Cựu chiến binh Việt Nam Nghĩa tình cựu chiến binh 00:30 Sự kiện và bình luận 01:00 Thời sự 1h 01:10 Chìa khoá thành công Cho để nhận 02:00 Thời…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 chủ nhật ngày 14/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Khoảnh khắc Số 12 00:30 Hòa nhạc thính phòng Hòa nhạc đặc biệt 2019 – Phần 1 01:00 Thời sự 1h 01:10 Môi trường Phong trào chống rác thải nhựa…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 7 ngày 13/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Chuyện nhà nông Đưa chủ trương vào cuộc sống 00:30 Nhịp sống đô thị 01:00 Thời sự 1h 01:10 Quốc gia khởi nghiệp 01:40 Khám phá Việt Nam Nét đẹp…

Thích

Lịch phát sóng VTV1 thứ 6 ngày 12/4/2019

00:00 Thời sự 0h 00:15 Phát huy vai trò của mặt trận Mặt trận giám sát dịch vụ công 00:30 Cửa sổ ASEAN 01:00 Thời sự 1h 01:10 Dân tộc và phát triển Những bước…

Thích