Lịch phát sóng THVL4 thứ 3 ngày 21/5/2019

h00 : Phim Sitcom Bí mật quý ông – T.22 0h30 : Nhìn ra thế giới 0h50 : Ẩm thực nước ngoài 1h10 : Phim Việt Nam Tình và Lý – T.22 2h00: Giải trí…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 thứ 2 ngày 20/5/2019

0:00 Phim Sitcom: Bí mật quý ông – T.21 00:30 Ẩm thực nước ngoài 00:50 Nhìn ra thế giới 01:10 Phim Việt Nam: Tình và Lý – T.21 02:00 Giải trí truyền hình: Làng hài…

Thích

Lịch phát sóng THVL4 chủ nhật ngày 19/5/2019

00:00 Phim Sitcom: Bí mật quý ông – T.20 00:30 Thế giới động vật 00:50 Không gian xanh 01:10 Phim Việt Nam: Tình và Lý – T.20 02:00 Giải trí truyền hình: Làng hài mở…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL4 thứ 7 ngày 18/5/2019

00:00 Phim Sitcom: Bí mật quý ông – T.19 00:30 Nhìn ra thế giới 00:50 Ẩm thực nước ngoài 01:10 Phim Việt Nam: Tình và Lý – T.19 02:00 Giải trí truyền hình: Làng hài…

2 Thích

Lịch phát sóng THVL4 thứ 6 ngày 17/5/2019

00:00 Phim Sitcom: Bí mật quý ông – T.18 00:30 Không gian xanh 00:50 Tạp chí khoa học 01:10 Phim Việt Nam: Tình và Lý – T.18 02:00 Giải trí truyền hình: Làng hài mở…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL4 thứ 5 ngày 16/5/2019

00:00 Phim Sitcom: Bí mật quý ông – T.17 00:30 Ẩm thực nước ngoài 00:50 Nhìn ra thế giới 01:10 Phim Việt Nam: Tình và Lý – T.17 02:00 Giải trí truyền hình: Làng hài…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL4 thứ 4 ngày 15/5/2019

00:00 Phim Sitcom: Bí mật quý ông – T.16 00:30 Tạp chí khoa học 00:50 Thế giới động vật 01:10 Phim Việt Nam: Tình và Lý – T.16 02:00 Giải trí truyền hình: Làng hài…

2 Thích

Lịch phát sóng THVL4 thứ 3 ngày 14/5/2019

00:00 Phim Sitcom: Bí mật quý ông – T.15 00:30 Nhìn ra thế giới 00:50 Ẩm thực nước ngoài 01:10 Phim Việt Nam: Tình và Lý – T.15 02:00 Giải trí truyền hình: Làng hài…

3 Thích

Lịch phát sóng THVL4 thứ 2 ngày 13/5/2019

00:00 Phim Sitcom: Bí mật quý ông – T.14 00:30 Ẩm thực nước ngoài 00:50 Nhìn ra thế giới 01:10 Phim Việt Nam: Tình và Lý – T.14 02:00 Giải trí truyền hình: Làng hài…

3 Thích

Lịch phát sóng THVL4 chủ nhật ngày 12/5/2019

00:00 Phim Sitcom: Bí mật quý ông – T.13 00:30 Thế giới động vật 00:50 Không gian xanh 01:10 Phim Việt Nam: Tình và Lý – T.13 02:00 Giải trí truyền hình: Làng hài mở…

1 Thích