Lịch phát sóng THVL3 thứ 4 ngày 24/4/2019

00:00 Ca nhạc 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.20 01:25 Không gian xanh 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.24 02:30 Nông nghiệp bền vững 02:45 Nông thôn…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 3 ngày 23/4/2019

00:00 Ca nhạc 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.19 01:25 Tạp chí khoa học 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.23 02:30 Xây dựng Đảng 02:45 Chuyên đề…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 2 ngày 22/4/2019

00:00 Ca nhạc Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.18 01:30 Thế giới động vật 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.22 02:30 Nhịp sống đồng…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL3 chủ nhật ngày 21/4/2019

00:00 Ca nhạc 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.17 01:25 Nhìn ra thế giới 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.21 02:30 Phóng sự 02:45 Nông thôn ngày…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 7 ngày 20/4/2019

00:00 Ca nhạc 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.16 01:25 Không gian xanh 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.20 02:30 Phóng sự 02:45 Nông nghiệp bền vững…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 6 ngày 19/4/2019

00:00 Ca nhạc 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.15 01:25 Ẩm thực nước ngoài 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.19 02:30 Sức khỏe của bạn 02:45 Chuyện…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 5 ngày 18/4/2019

00:00 Ca nhạc 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.14 01:25 Thế giới giải trí 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.18 02:30 Đời sống pháp luật 02:45 Quốc…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 4 ngày 17/4/2019

00:00 Ca nhạc 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.13 01:25 Không gian xanh 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.17 02:30 Nông nghiệp bền vững 02:45 Nông thôn…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 3 ngày 16/4/2019

00:00 Ca nhạc Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.12 01:25 Ẩm thực nước ngoài 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.16 02:30 Xây dựng Đảng…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 2 ngày 15/4/2019

00:00 Ca nhạc Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Bữa tối của Diều hâu – T.11 01:30 Thế giới động vật 01:45 Phim Đài Loan: Đại thời đại – T.15 02:30 Nhịp sống đồng…

Thích