Lịch phát sóng THVL3 thứ 4 ngày 20/3/2019

0:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.35 01:25 Không gian xanh 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.14 02:30 Nông nghiệp bền vững…

Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 3 ngày 19/3/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.34 01:25 Ẩm thực nước ngoài 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.13 02:30 Xây dựng Đảng…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 2 ngày 18/3/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.33 01:30 Thế giới động vat 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.12 02:30 Nhịp sống đồng…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL3 chủ nhật ngày 17/3/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.32 01:25 Nhìn ra thế giới 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.11 02:30 Phóng sự 02:45…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 7 ngày 16/3/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.31 01:25 Không gian xanh 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.10 02:30 Phóng sự 02:45 Nông…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 6 ngày 15/3/2019

0:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.30 01:25 Ẩm thực nước ngoài 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.9 02:30 Sức khỏe của…

2 Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 4 ngày 13/3/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.28 01:25 Không gian xanh 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.7 02:30 Nông nghiệp bền vững…

3 Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 3 ngày 12/3/2019

0:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.27 01:25 Tạp chí khoa học 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.6 02:30 Xây dựng Đảng…

3 Thích

Lịch phát sóng THVL3 thứ 2 ngày 11/3/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.26 01:30 Thế giới động vat 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.5 02:30 Nhịp sống đồng…

2 Thích

Lịch phát sóng THVL3 chủ nhật ngày 10/3/2019

00:00 Ca nhạc: Tình ca Việt 00:40 Phim Việt Nam: Chạm vào danh vọng – T.25 01:25 Nhìn ra thế giới 01:45 Phim Đài Loan: Hẹn nhau ngày mai – T.4 02:30 Phóng sự 02:45…

1 Thích