Lịch phát sóng THVL1 thứ 4 ngày 24/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Trần Trung kỳ án – P1- T.1-2 01:30 Câu chuyện cảnh giác 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn – Tập 3 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 3 ngày 23/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.41-42 01:30 Ký sự pháp đình 01:50 Xây dựng Đảng 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 2 ngày 22/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.39-40 01:30 Quyền năng phái đẹp 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn – Tập 3 02:05 Nhịp sống đồng bằng 02:20 Nhìn ra…

1 Thích

Lịch phát sóng THVL1 chủ nhật ngày 21/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.37-38 01:30 Chuyến xe nhân ái 01:50 Sức khỏe của bạn 02:05 Chuyện hôm nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40 Nhìn ra thế giới 03:00…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 7 ngày 20/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.35-36 01:30 Chuyện cảnh giác 01:50 Chuyện hôm nay 02:05 Phóng sự 02:20 Thế giới động vat 02:40 Thế giới giải trí 03:00 Phim Việt Nam:…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 6 ngày 19/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.33-34 01:30 Thắp sáng niềm tin 01:50 Đời sống pháp luật 02:05 Phóng sự 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Ẩm thực nước ngoài 03:00 Phim…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 5 ngày 18/4/2019

Lịch phát sóng THVL1 thứ 5 ngày 18/4/2019

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 4 ngày 17/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.29-30 01:30 Câu chuyện cảnh giác 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn – Tập 2 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 3 ngày 16/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.27-28 01:30 Ký sự pháp đình 01:50 Xây dựng Đảng 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim…

Thích

Lịch phát sóng THVL1 thứ 2 ngày 15/4/2019

00:00 Phim Việt Nam: Duyên nợ ba sinh – T.25-26 01:30 Quyền năng phái đẹp 01:50 Ký sự truyền hình: Trên vùng ranh mặn – Tập 2 02:05 Nhịp sống đồng bằng 02:20 Nhìn ra…

Thích