Lịch phát sóng SCTV4 hôm nay ngày 2/7/2018

1 Thích

00:00:00
PHIM – BẢN NĂNG THÉP – TẬP 30
01:00:00
PHIM – BỮA TỐI CỦA DIỀU HÂU – TẬP 23
02:00:00
PHIM – BẢN NĂNG THÉP – TẬP 12
03:00:00
PHIM – ẢO MỘNG TÌNH YÊU – TẬP 65
04:00:00
GTTH – SIÊU THỊ CUỘC SỐNG – TẬP 122
06:00:00
CHÀO CỜ
06:02:00
GTTH – THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 66
06:30:00
THTT – LET’S CÀ PHÊ
08:00:00
GTTH – SIÊU THỊ CUỘC SỐNG – TẬP 121
10:00:00
GTTH – MAX MUAY THÁI – TẬP 24
11:00:00
GTTH – THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 157
11:30:00
GTTH -THE HIPFEST SHOW – TẬP 08
12:00:00
PHIM – DIỆP VẤN 3- TẬP 11
13:00:00
PHIM – THẦN KHỈ HANUMAN- TẬP 100
13:30:00
GTTH – LET’S SHOWBIZ – TẬP 80
14:00:00
THTT – SIÊU THỊ CUỘC SỐNG – TẬP 123
16:00:00
GTTH -THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 67
16:30:00
GTTH – CHUYỆN LÝ CHUYỆN TÌNH – TẬP 21
17:00:00
PHIM – BỮA TỐI CỦA DIỀU HÂU – TẬP 24
18:00:00
PHIM – THẦN KHỈ HANUMAN- TẬP 101
18:30:00
THTT – LET’S CÀ PHÊ
20:00:00
PHIM – ĐỨC PHẬT – TẬP 01
21:00:00
PHIM – BẢN NĂNG THÉP – TẬP 31
22:00:00
GTTH – MỸ NHÂN VÀO BẾP – TẬP 115 + 62
22:30:00
PHIM – ẢO MỘNG TÌNH YÊU – TẬP 66
23:30:00
GTTH – THẾ GIỚI PHỤ NỮ – TẬP 66

Lịch truyền hình