Lịch phát sóng SCTV2 hôm nay ngày 28/6/2018

Thích

00:00:00
THỦY HỬ EPS27
01:00:00
GẶP GỠ VƯƠNG LỊCH XUYÊN EPS27
02:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH EPS19
03:00:00
XÓM GÀ EPS27
04:00:00
NGỌN GIÓ ĐỜI TÔI EPS27
05:00:00
HÔN NHÂN DỐI LỪA EPS27
06:00:00
TỂ TƯỚNG LƯU GÙ EPS27
07:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH EPS19
08:00:00
GẶP GỠ VƯƠNG LỊCH XUYÊN EPS27
09:00:00
THỦY HỬ EPS28 (P)
10:00:00
NGỌN GIÓ ĐỜI TÔI EPS28 (P)
11:00:00
PHIÊN DỊCH VIÊN XINH ĐẸP EPS42
12:00:00
VẪN CỨ THÍCH EM EPS36
13:00:00
HÔN NHÂN DỐI LỪA EPS27
14:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH EPS19
15:00:00
XÓM GÀ EPS28 (P)
16:00:00
THỦY HỬ EPS28
17:00:00
GẶP GỠ VƯƠNG LỊCH XUYÊN EPS28 (P)
18:00:00
TỂ TƯỚNG LƯU GÙ EPS28 (P)
19:00:00
CÔ NÀNG CÁ TÍNH EPS20 (P)
20:00:00
VẪN CỨ THÍCH EM EPS37 (P)
21:00:00
HOÀN CHÂU CÁCH CÁCH EPS01 (P)
22:00:00
HÔN NHÂN DỐI LỪA EPS28 (P)
23:00:00
NGỌN GIÓ ĐỜI TÔI EPS28

Lịch truyền hình