Lịch phát sóng SCTV Phim Tổng Hợp ngày 19/6/2018

2 Thích

00:00:00
BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – TẬP 3 (SINGAPORE)
01:00:00
YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – TẬP 44 (THÁI LAN)
02:00:00
THIÊN THẦN BÁO THÙ – TẬP 11 (HÀN QUỐC)
03:00:00
NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – TẬP 11 (HÀN QUỐC)
04:00:00
YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – TẬP 45 (THÁI LAN)
05:00:00
TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – TẬP 8 (TRUNG QUỐC)
06:00:00
BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – TẬP 3 (SINGAPORE)
07:00:00
THIÊN THẦN BÁO THÙ – TẬP 11 (HÀN QUỐC)
08:00:00
YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – TẬP 44 (THÁI LAN)
09:45:00
NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – TẬP 11 (HÀN QUỐC)
10:00:00
TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – TẬP 8 (TRUNG QUỐC)
11:00:00
YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – TẬP 45 (THÁI LAN)
12:00:00
BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – TẬP 4 (SINGAPORE)
13:00:00
NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – TẬP 11 (HÀN QUỐC)
14:00:00
TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – TẬP 8 (TRUNG QUỐC)
15:00:00
YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – TẬP 45 (THÁI LAN)
16:00:00
BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – TẬP 4 (SINGAPORE)
17:00:00
YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – TẬP 45 (THÁI LAN)
18:00:00
THIÊN THẦN BÁO THÙ – TẬP 12 (HÀN QUỐC)
19:00:00
NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – TẬP 12 (HÀN QUỐC)
20:00:00
YÊU THƯƠNG DẪN LỐI – TẬP 46 (THÁI LAN)
21:00:00
TIÊN KIẾM KỲ DUYÊN – TẬP 9 (TRUNG QUỐC)
22:00:00
BÓNG MÁT GIỮA ĐỜI – TẬP 4 (SINGAPORE)
23:00:00
NGƯỜI YÊU TUYỆT VỜI – TẬP 12 (HÀN QUỐC)

Lịch truyền hình