Lịch phát sóng HTV2 chủ nhật ngày 21/4/2019

00:00 SAO THẾ GIỚI 00:30 CONGO – DI SẢN CUỐI CÙNG CỦA HÀNH TINH XANH 01:00 MUỐN ĂN PHẢI LĂN VÀO BẾP 01:25 SAO VÀ SỰ KIỆN 01:45 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 02:30 TÌM KIẾM…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 7 ngày 20/4/2019

00:00 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 01:00 CONGO – DI SẢN CUỐI CÙNG CỦA HÀNH TINH XANH 01:25 SỢI MÌ VÀ NHỮNG HUYỀN THOẠI 01:45 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ – MÙA 13 02:30 SAO VÀ…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 6 ngày 19/4/2019

00:30 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN – PHẦN 2 01:00 TÂN LỘC ĐỈNH KÝ 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 SAO THẾ GIỚI 02:50 SAO VÀ SỰ KIỆN 03:15 NỘI CHIẾN MẸ KẾ VÀ…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 5 ngày 18/4/2019

00:30 SAO THẾ GIỚI 01:00 TÂN LỘC ĐỈNH KÝ 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 CONGO – DI SẢN CUỐI CÙNG CỦA HÀNH TINH XANH 02:50 SỢI MÌ VÀ NHỮNG HUYỀN THOẠI 03:15 NỘI CHIẾN…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 4 ngày 17/4/2019

00:30 SAO VÀ SỰ KIỆN 01:00 TÂN LỘC ĐỈNH KÝ 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 03:15 NỘI CHIẾN MẸ KẾ VÀ CON DÂU 04:00 SAO THẾ GIỚI 04:20 SAO VÀ…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 3 ngày 16/4/2019

00:30 MUỐN ĂN PHẢI LĂN VÀO BẾP 01:00 TÂN LỘC ĐỈNH KÝ 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ – MÙA 13 03:15 NỘI CHIẾN MẸ KẾ VÀ CON DÂU 04:00…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 2 ngày 15/4/2019

00:30 Sao thế giới 01:00 Tân Lộc đỉnh ký 01:45 Ánh sao tỏa sáng 02:30 Sao và sự kiện 02:50 Muốn ăn phải lăn vào bếp 03:15 Nội chiến mẹ kế và con dâu 04:00…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 chủ nhật ngày 14/4/2019

00:00 SAO THẾ GIỚI 00:30 CONGO – DI SẢN CUỐI CÙNG CỦA HÀNH TINH XANH 01:00 MUỐN ĂN PHẢI LĂN VÀO BẾP 01:25 SAO VÀ SỰ KIỆN 01:45 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 02:30 TÌM KIẾM…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 7 ngày 13/4/2019

00:00 VITAMIN CƯỜI 2015 MỚI 01:00 CONGO – DI SẢN CUỐI CÙNG CỦA HÀNH TINH XANH 01:25 SỢI MÌ VÀ NHỮNG HUYỀN THOẠI 01:45 TÌM KIẾM TÀI NĂNG MỸ – MÙA 13 02:30 SAO VÀ…

Thích

Lịch phát sóng HTV2 thứ 6 ngày 12/4/2019

00:30 KHÁM PHÁ MALAYSIA CÙNG MARTIN YAN – PHẦN 2 01:00 VÂN TRUNG CA 01:45 ÁNH SAO TỎA SÁNG 02:30 SAO THẾ GIỚI 02:50 SAO VÀ SỰ KIỆN 03:15 NỘI CHIẾN MẸ KẾ VÀ CON…

Thích