Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 4 ngày 24/4/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Phim truyện: Cù Lao Mây ngày ấy (phim Việt Nam – tập 4) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim Hàn Quốc – tập…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 3 ngày 23/4/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Cù Lao Mây ngày ấy (phim Việt Nam – tập 3) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 2 ngày 22/4/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Ca sỹ bí ẩn: 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim Hàn Quốc – tập 70) 03:00: Nhanh như chớp: 04:15: Phim truyện: Sóng…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 chủ nhật ngày 21/4/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Cù Lao Mây ngày ấy (phim Việt Nam – tập 2) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 7 ngày 20/4/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Cù Lao Mây ngày ấy (phim Việt Nam – tập 1) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 6 ngày 19/4/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Ngũ quái Sài Gòn (phim Việt Nam – tập 15) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 5 ngày 18/4/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện:  Ngũ quái Sài Gòn (phim Việt Nam – tập 14) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 4 ngày 17/4/2019

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 4 ngày 17/4/2019

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 3 ngày 16/4/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 00:55: Bản tin kinh tế: 01:00: Phim truyện: Ngũ quái Sài Gòn (phim Việt Nam – tập 12) 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim…

Thích

Lịch phát sóng Hà Nội TV 1 thứ 2 ngày 15/4/2019

00:10: Hà Nội buổi sáng: 01:00: Ca sỹ bí ẩn: 01:50: Hà Nội 18:00: 02:15: Phim truyện: Ông bố nội trợ (phim Hàn Quốc – tập 63) 03:00: Nhanh như chớp: 04:15: Phim truyện: Sóng…

Thích