Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV chủ nhật ngày 21/4/2019

0:00 PHIM CUỐI TUẦN Đảo mộng kỳ duyên 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 7 02:00 POPS MUSIC Tập 23 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nữ vương đất Mê Linh 03:00 TIỂU PHẨM HÀI Hậu…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV chủ nhật ngày 21/4/2019

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Đảo mộng kỳ duyên 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 7 02:00 POPS MUSIC Tập 23 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nữ vương đất Mê Linh 03:00 TIỂU PHẨM HÀI Hậu…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 7 ngày 20/4/2019

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Khách sạn Diplomat 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 6 02:00 POPS MUSIC Tập 22 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nữ tướng áo đỏ ( Bùi Thị Xuân ) 03:00 TIỂU…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 7 ngày 20/4/2019

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Khách sạn Diplomat 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 6 02:00 POPS MUSIC Tập22 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nữ tướng áo đỏ ( Bùi Thị Xuân ) 03:00 TIỂU PHẨM…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 6 ngày 19/4/2019

0:00 SÂN KHẤU Trương Ngáo 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 5 02:00 CA NHẠC Cao Nguyên trong tôi 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nhân tướng Đông A 03:00 PHIM SITCOM Những cô nàng rắc…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 6 ngày 19/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Trương Ngáo 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 5 02:00 CA NHẠC Cao Nguyên trong tôi 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nhân tướng Đông A 03:00 PHIM SITCOM Những cô nàng rắc…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 5 ngày 18/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Chuyện tình bên dòng sông Thu 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 4 02:00 CA NHẠC Bản sắc Phương Nam 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nhà thực hành sản xuất của phòng…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 5 ngày 18/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Trúng số 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 4 02:00 CA NHẠC Bản sắc Phương Nam 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nhà thực hành sản xuất của phòng trào Duy Tân 03:00…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 4 ngày 17/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Tình trọng nghĩa lớn 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 3 02:00 CA NHẠC Làn điệu tương tư khúc 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nhà cải cách đầu tiên 03:00 PHIM SITCOM…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 4 ngày 17/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Tình trọng nghĩa lớn 1:00 CHUYÊN MỤC Văn hóa văn minh đô thị 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 3 02:00 CA NHẠC Làn điệu tương tư khúc 02:30 DANH NHÂN ĐẤT…

Thích