Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 5 ngày 25/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Cơn hồng thủy 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 11 02:00 CA NHẠC Chút tình em gửi 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Phan Bội Châu – P1 03:00 PHIM SITCOM Những cô…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 5 ngày 25/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Cơn hồng thủy 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 11 02:00 CA NHẠC Chút tình em gửi 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Phan Bội Châu – P1 03:00 PHIM SITCOM Những cô…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 4 ngày 24/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Cha và con 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 10 02:00 CA NHẠC Tiếng sáo rừng vọng 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Rạng rỡ màu xanh 03:00 PHIM SITCOM Những cô nàng…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 4 ngày 24/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Cha và con 1:00 CHUYÊN MỤC Văn hóa văn minh đô thị 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 10 02:00 CA NHẠC Tiếng sáo rừng vọng 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Rạng…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 3 ngày 23/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Những linh hồn sống 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 9 02:00 CA NHẠC Dấu tình sầu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Ông Nghè cày ruộng 03:00 PHIM SITCOM Những cô nàng…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 3 ngày 23/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Những linh hồn sống 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 9 02:00 CA NHẠC Dấu tình sầu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Ông Nghè cày ruộng 03:00 PHIM SITCOM Những cô nàng…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV thứ 2 ngày 22/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Quang Trung đại phá quân Thanh 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 8 02:00 CA NHẠC An Giang quê nhà 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Ông già lười ở Hải Thượng 03:00…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV thứ 2 ngày 22/4/2019

00:00 SÂN KHẤU Thời con gái đã xa 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 8 02:00 CA NHẠC An Giang quê nhà 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Ông già lười ở Hải Thượng 03:00 PHIM…

Thích

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV chủ nhật ngày 21/4/2019

0:00 PHIM CUỐI TUẦN Đảo mộng kỳ duyên 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 7 02:00 POPS MUSIC Tập 23 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nữ vương đất Mê Linh 03:00 TIỂU PHẨM HÀI Hậu…

Thích

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV chủ nhật ngày 21/4/2019

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Đảo mộng kỳ duyên 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 7 02:00 POPS MUSIC Tập 23 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT Nữ vương đất Mê Linh 03:00 TIỂU PHẨM HÀI Hậu…

Thích