Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 5 ngày 25/4/2019

5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể 6:55 Cần Thơ hôm nay…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 4 ngày 24/4/2019

5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Với cử tri thành phố 6:55 Cần Thơ Phố 7:05…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 3 ngày 23/4/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC: 6:00 Tây…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 2 ngày 22/4/2019

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Làm chủ tay lái 6:40 Hành trang vào đời 6:45 Hộp thư TH 6:55 Đồng cảm và…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV chủ nhật ngày 21/4/2019

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:40 Hành trang vào đời 6:45 Chuyên đề Chính sách Pháp luật 6:55 Sức khỏe và cuộc sống…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 7 ngày 20/4/2019

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề y tế 7:05 Ca nhạc theo yêu cầu 7:35 Thiếu…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 6 ngày 19/4/2019

5:05 Ca nhac 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề An ninh Thành phố Cần Thơ 7:05 Âm nhạc cho…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 5 ngày 18/4/2019

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: NHÀ CỔ TRÊN ĐẤT CÙ LAO 5:50 Hãy nói cùng chúng tôi…

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 4 ngày 17/4/2019

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 4 ngày 17/4/2019

Thích

Lịch phát sóng Cần Thơ TV thứ 3 ngày 16/4/2019

5:05 Ca nhạc 5:30 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:30 Thông tin cần biết 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Giáo dục – Đào tạo 7:05 Ca cổ 7:35 Thiếu…

Thích